top of page

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Focus Academy, gevestigd te Dr. Jozef Kluyskensstraat 8, 9300 Aalst. 

Artikel 1.  Deelname voorwaarden​

 • Niet opdagen voor de cursus geeft geen recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

 • Focus Academy heeft het recht zonder opgave van redenen een deelnemer voor aanvang van de opleiding van deelname uit te sluiten, in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag.

 

 Artikel 2. Annuleringsvoorwaarden

 • Tot 8 weken voor de start van de opleiding annuleren: 75% restitutie

 • Tot 4 weken voor de start van de opleiding annuleren: 50% restitutie

 • Binnen de 4 weken voor de start van de opleiding annuleren: geen restitutie. In plaats daarvan wordt de inschrijving verplaatst naar een latere opleiding

 • Voor Isolation Duparc is er geen restitutie mogelijk vermits er vanaf inschrijving en betaling toegang is tot de online content.

 

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden​

 • Het inschrijfgeld dient uiterlijk 14 dagen na de datum van inschrijving betaald te zijn.

 • Betalen in termijnen is niet mogelijk.

 • Facturen die na 14 dagen niet betaald worden krijgen een herinnering.

Artikel 4. Copyright

 • Gesprekken, inhoud van de opleiding en de syllabus mogen niet gedeeld worden.

 • De deelnemer dient voorafgaand aan de cursus en Non-Disclosure Formulier en een copyright overeenkomst te ondertekenen.

 

Artikel 5. Privacy

Focus Academy gaat strikt vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden met respect  en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

 

Artikel 6. Klachten

Focus Academy doet er alles aan om de kwaliteit van haar opleiding te waarborgen. Mocht een deelnemer opmerkingen of klachten hebben, dan kan deze zich schriftelijk richten tot Focus Academy via stephane.browet@mac.com

Artikel 7. Accreditering

De cursussen van Focus Academy zijn niet geaccrediteerd.

bottom of page